fbpx

Prywatność

Kim jesteśmy

Jeśli jesteś klientem jednego z naszych klientów, być może nie słyszałeś o nas. Mimo to nie ma dla nas nic ważniejszego niż nasze relacje z Tobą. Możesz nie wiedzieć, dlaczego mielibyśmy mieć dane o Tobie w naszym systemie. Przetwarzamy dane w imieniu firm, z którymi utrzymujecie Państwo relację i które udostępniły nam swoje dane. Pomagamy im lepiej Ci służyć, przetwarzając je. Jesteśmy zobowiązani do zachowania poufności i bezpieczeństwa wszelkich danych osobowych, które zostały nam przekazane. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób chronimy Państwa prawa i dbamy o Państwa dane.

Kim jesteśmy

Serwis MyReps („Serwis”) oraz strona internetowa https://myreps.com są świadczone przez Sprzedawcy.pl sp. z o.o. („Spółka”). Siedziba Spółki znajduje się w Warszawie (Polska).

Co robimy jako spółka

Jesteśmy dostawcą narzędzi sprzedaży, narzędzi relacji z klientami oraz analiz, które pozwalają naszym klientom na lepszą obsługę ich klientów.

Kim są nasi klienci?

Jesteśmy procesorem. Nasze narzędzia i usługi są wykorzystywane przez firmy, które Państwu służą. Współpracujemy z firmami każdej wielkości, we wszystkich branżach, w Europie i innych miejscach.

Dlaczego nie słyszeli Państwo o nas

Osoby fizyczne nie korzystają bezpośrednio z naszych usług. Niezależnie od tego, czy jest to pracodawca, firma współpracująca z innymi firmami jako ich klienci, czy też firma współpracująca bezpośrednio z konsumentami, firmy potrzebują i gromadzą informacje, aby lepiej służyć swoim klientom. Firmy te korzystają z naszej platformy do przechowywania, analizowania i jak najlepszego wykorzystania zebranych informacji.

Rodzaj danych, które przetwarzamy

Każdy klient korzysta z danych w inny sposób. To, co jest wspólne dla większości, to fakt, że kompilują oni dane, które pomagają im lepiej odnosić się do Ciebie i świadczyć usługi.

informacje kontaktowe i preferencje
szczególne wymagania, które mogą mieć lub które są przedmiotem Państwa zainteresowania
preferencje co do tego, jak się do ciebie zwracają i jak często
informacje, którymi mogłeś się podzielić w rozmowach, e-mailach, spotkaniach
informacje o rodzaju, częstotliwości i wielkości prowadzonej wspólnie działalności gospodarczej
dane finansowe
dane dotyczące lokalizacji i dane demograficzne
dane dotyczące konkurencji
dane, które mogą być wrażliwe, ale wymagają od klienta zapewnienia wyraźnej zgody i praw do nich
Jak uzyskujemy dane o Tobie

Zazwyczaj nie zbieramy informacji bezpośrednio od osób fizycznych. Nasi klienci zbierają informacje o swoich klientach lub pracownikach, a następnie albo bezpośrednio, albo z naszą pomocą umieszczają te dane na naszej platformie, gdzie mogą korzystać z oferowanych przez nas narzędzi i usług. Oczywiście, są wyjątki:

zbieramy informacje o naszych przedstawicielach klientów sami podczas rejestracji lub logowania
zbieramy informacje o urządzeniach technicznych i adresach za pomocą plików cookie i podobnych technologii
analizujemy i rejestrujemy zachowania osób korzystających z naszej platformy
korzystamy z platformy jako wewnętrznego zasobu do zarządzania danymi o pracownikach i prospektach.
rejestrujemy dane o zdarzeniach w logach, systemach śledzenia i biletach serwisowych
monitorujemy i analizujemy dostęp, ruch, wydajność i aktywność platformy
Korzystanie z Platformy

Klienci określają, w jaki sposób będą korzystać z platformy do przetwarzania gromadzonych danych. Każdy z nich może się różnić w zakresie usług, które zdecyduje się zakupić i aktywować, niezależnie od tego, czy są one dostosowywane do indywidualnych potrzeb, czy też zostaną użyte jakieś integracje analityczne lub zewnętrzne. Klient jest zobowiązany na mocy umowy i OWU do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i polityki firmy w zakresie właściwego i zgodnego z prawem wykorzystania danych i platformy.

To, co robimy w trakcie prowadzenia naszej działalności

prowadzenie w imieniu naszych (kontrolerów) klientów przetwarzania wniosków, w tym analizy
obsługiwać i ulepszać nasze usługi;
wysyłać informacje, np. faktury, powiadomienia techniczne, aktualizacje, alerty bezpieczeństwa i komunikaty pomocy technicznej
zwiększenie doświadczenia klienta w korzystaniu z naszych usług
informowanie klientów i potencjalnych klientów o naszych innych produktach lub usługach
rozwijać nowe produkty, integracje i usługi
dystrybucja badań
odpowiadanie na komentarze i pytania oraz zapewnienie obsługi klienta
chronić przed nieuczciwymi, nieautoryzowanymi lub nielegalnymi działaniami
Nasze korzystanie z ciasteczek

Używamy plików cookie do świadczenia usług na naszej platformie. Te pliki cookie różnią się celem. Niektóre z nich są niezbędne dla podstawowej funkcjonalności strony, podczas gdy inne pomagają dostarczyć optymalnych wrażeń, lub pomagają ulepszyć nasze usługi. Pliki cookie są wybierane, a typy plików cookie, na które użytkownik wyraża zgodę, mogą być ustawione jako preferencje, a te, na które użytkownik nie wyraża zgody, są łatwo wyłączane. Strony trzecie i reklamodawcy mogą również wprowadzać pliki cookie dla swoich własnych potrzeb i celów, których nie kontrolujemy.

Pliki cookie są wykorzystywane do analizy trendów, administrowania stroną, śledzenia ruchów użytkownika po stronie oraz do zbierania informacji demograficznych o naszej społeczności użytkowników.
Używamy plików cookie do zapamiętywania ustawień użytkownika na naszej stronie, uwierzytelniania do koszyka oraz do zapamiętywania ustawień użytkownika (np. preferencji językowych).
Użytkownicy mogą kontrolować korzystanie z plików cookie na poziomie poszczególnych przeglądarek.
W przypadku odrzucenia plików cookie, użytkownik może nadal korzystać z naszej strony, ale możliwość korzystania z niektórych funkcji lub obszarów naszej strony może być ograniczona.
Jak to ma miejsce w przypadku większości stron internetowych, automatycznie gromadzimy pewne informacje i zapisujemy je w plikach dzienników. Informacje te obejmują adresy protokołu internetowego (IP), typ przeglądarki, dostawcę usług internetowych (ISP), strony odsyłające/wychodzące, pliki przeglądane na naszej stronie (np. strony HTML, grafika, itp.), system operacyjny, znacznik daty/godziny oraz dane o strumieniu kliknięć. Robimy to w celu ochrony danych i systemów, poprawy oferowanych przez nas usług, poprawy marketingu, analizy i funkcjonalności strony.
Reklamy i strony trzecie

Współpracujemy z trzecią siecią reklamową w celu wyświetlania reklam na naszej stronie internetowej lub zarządzania naszą reklamą na innych stronach.

Nasz partner w sieci reklamowej wykorzystuje pliki cookie i sygnalizatory WWW do zbierania nieosobowych informacji o aktywności użytkownika na tej i innych stronach internetowych. Zapewniają one reklamę ukierunkowaną na podstawie zainteresowań użytkownika. Jeśli nie życzysz sobie, aby informacje te były wykorzystywane w celu obsługi reklam kierowanych do określonych grup odbiorców, możesz z tego zrezygnować, klikając tutaj: http://preferences-mgr.truste.com. Będziesz nadal otrzymywać reklamy generyczne. W UE możesz skorzystać z narzędzia EDAA opt-out: http://www.youronlinechoices.eu.
Używamy Google AdSense do publikowania reklam na tej stronie. Po wyświetleniu lub kliknięciu reklamy zostanie ustawiony plik cookie, który pomoże lepiej dostarczyć reklamy, które mogą być interesujące dla Ciebie na tej i innych stronach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z tego pliku cookie, odwiedzając stronę Google Advertising and Privacy page: http://www.google.com/privacy_ads.html.
Korzystamy z mobilnego oprogramowania analitycznego, które może rejestrować informacje, takie jak częstotliwość korzystania z aplikacji, zdarzenia w obrębie aplikacji, zagregowane dane dotyczące użytkowania, wydajności i miejsca pobrania aplikacji. Nie łączymy informacji przechowywanych w oprogramowaniu analitycznym z żadnymi danymi osobowymi przekazywanymi przez użytkownika w ramach aplikacji mobilnej.
To, czego wymagamy od naszych klientów

My i nasi klienci jesteśmy partnerem w zapewnianiu ochrony Państwa praw. W naszych warunkach użytkowania wymagamy, aby wszyscy klienci, jako warunek korzystania z naszej platformy, w pełni przestrzegali obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony i korzystania z Państwa danych. Mogą Państwo zapoznać się z naszymi warunkami korzystania z usług pod adresem https://myreps.com/terms/.

Osoby trzecie, którym udostępniamy Państwa dane i dlaczego

Firma może przekazywać dane osobowe do przetwarzania przez inne firmy, które pomagają nam świadczyć nasze usługi. Spółka korzysta z usług zewnętrznych dostawców i partnerów hostingowych w celu zapewnienia niezbędnego sprzętu, oprogramowania, poczty elektronicznej, sieci, przechowywania danych i związanych z nimi technologii wymaganych do uruchomienia Usługi. Firmy te są upoważnione do korzystania z danych osobowych użytkownika tylko wtedy, gdy jest to konieczne do świadczenia nam tych usług. Korzystanie z usług osób trzecich jest regulowane przez postanowienia niniejszej polityki w zakresie powiadamiania i wyboru, a także przez umowy serwisowe z naszymi klientami.

Niektóre z naszych stron korzystają z technik kadrowania do obsługi treści do lub od naszych partnerów, zachowując jednocześnie wygląd i atmosferę naszej strony internetowej. Należy pamiętać, że dane osobowe są dostarczane do tych stron trzecich, a nie do https://myreps.com.

Ujawnianie danych osobowych

Spółka nie będzie sprzedawać tych informacji, wynajmować ich ani wymieniać z żadną osobą trzecią. Firma będzie udostępniać dane osobowe użytkowników stronom trzecim tylko w sposób opisany w niniejszej polityce prywatności. Firma wykorzystuje zebrane informacje do obsługi użytkownika, wystawiania mu rachunków i prowadzenia badań dotyczących korzystania z Usługi.

Jednakże, jeśli wymaga tego prawo, Firma ma prawo udostępnić dane osobowe użytkownika władzom; jeśli wymaga tego prawo, np. w celu zastosowania się do wezwania do sądu lub podobnej procedury prawnej; jeśli w dobrej wierze wierzymy, że ujawnienie danych jest niezbędne do ochrony naszych praw, bezpieczeństwa użytkownika lub innych osób, zbadania oszustwa lub odpowiedzi na prośbę władz; innym stronom trzecim, za uprzednią zgodą użytkownika.

Tarcza prywatności UE-USA oraz szwajcarsko-amerykańska Tarcza prywatności

Sprzedawcy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) uczestniczy w programie i potwierdziła jego zgodność z unijnymi – amerykańskimi ramami ochrony prywatności oraz szwajcarsko-amerykańskimi ramami ochrony prywatności (Privacy Shield Framework). Sprzedawcy.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do poddania wszystkich danych osobowych otrzymanych od państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w oparciu o Zasady Ochrony Danych Osobowych (Privacy Shield Framework), zasadom obowiązującym w ramach tych zasad. Aby dowiedzieć się więcej o Zasadach Ochrony Danych Osobowych, odwiedź Listę Zasad Ochrony Danych Osobowych Departamentu Handlu USA pod adresem https://www.privacyshield.gov.

Sprzedawcy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LTD) uczestniczy w programie i potwierdziła jego zgodność z unijnymi – amerykańskimi ramami ochrony prywatności oraz szwajcarsko-amerykańskimi ramami ochrony prywatności (Privacy Shield Framework). Sprzedawcy.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do poddania wszystkich danych osobowych otrzymanych od państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) i Szwajcarii, w oparciu o Zasady Ochrony Danych Osobowych (Privacy Shield Framework), zasadom obowiązującym w ramach tych zasad. Aby dowiedzieć się więcej o Zasadach Ochrony Danych Osobowych, odwiedź Listę Zasad Ochrony Danych Osobowych Departamentu Handlu USA pod adresem https://www.privacyshield.gov.

Sprzedawcy.pl spzoo jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymuje, zgodnie z zasadami ochrony prywatności, a następnie przekazuje je osobie trzeciej, działającej w jego imieniu jako agent. Sprzedawcy.pl spzoo przestrzega zasad Osłony Prywatności przy wszelkich dalszych transferach danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym przepisów o odpowiedzialności za dalsze przekazywanie danych.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności, Spółka podlega regulacjom prawnym Federalnej Komisji Handlu USA. W pewnych sytuacjach Sprzedawcy.pl spzoo. może być zobowiązana do ujawnienia danych osobowych w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy publicznej, w tym w celu spełnienia wymogów bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa.

W przypadku nierozwiązanych problemów dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, które nie zostały przez nas rozwiązane w sposób zadowalający, prosimy o kontakt z naszym niezależnym dostawcą usług w zakresie rozwiązywania sporów w USA (bezpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Pod pewnymi warunkami, dokładniej opisanymi na stronie Osłona prywatności https://www.privacyshield.gov/article?id=How-to-Submit-a-Complaint, użytkownik może powołać się na wiążący arbitraż, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostaną wyczerpane.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych poza UE lub do państw, które nie zostały uznane za państwa odpowiednie z punktu widzenia ochrony danych osobowych, jest niedozwolone bez wyraźnej świadomej zgody i zatwierdzonego mechanizmu prawnego przekazywania danych. W celu ułatwienia przekazywania danych osobowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwajcarii, posiadamy certyfikat zgodny z umowami o ochronie prywatności i będziemy korzystać z innych odpowiednich mechanizmów prawnych w innych miejscach.

Zapewnienie Państwa praw

PKBR zapewnia poszanowanie praw i intencji każdej jednostki w zakresie jej danych osobowych. Każda osoba fizyczna może zwrócić się z prośbą o dostęp do przechowywanych przez nas danych, upewnić się, że są one aktualne, prawidłowe i kompletne, a jeśli wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, może ją swobodnie odwołać. Osoba fizyczna może również poprosić o aktualizację, modyfikację lub usunięcie konkretnych danych, które jej dotyczą, a także o zapomnienie lub przeniesienie wszystkich danych, które jej dotyczą. Osoby fizyczne mogą podejmować decyzje dotyczące preferencji marketingowych oraz przemieszczania i przekazywania swoich danych. Korzystanie z tych praw może nastąpić na wniosek złożony pod adresem: support@myreps.com lub za pośrednictwem strony internetowej – https://support.myreps.com/en-us/requestgdpr/new.

Preferencje dotyczące rezygnacji marketingowych

Spółka będzie korzystać z poczty elektronicznej dostarczonej w procesie rejestracji w celu wysłania powitalnego e-maila, informacji o fakturach i rozliczeniach oraz wiadomości i aktualizacji.

Jeśli chcesz zapisać się do naszego newslettera, użyjemy twojego imienia i adresu e-mail do wysłania ci go. W trosce o Twoją prywatność możesz zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera lub wiadomości marketingowych, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w tych wiadomościach, uzyskując dostęp do preferencji dotyczących wiadomości e-mail na stronie ustawień swojego konta lub kontaktując się z nami.

W rzadkich przypadkach, gdy będzie to konieczne, będziemy również wysyłać do Ciebie e-maile z ogłoszeniami związanymi z usługami. Na przykład, jeśli nasza usługa jest tymczasowo zawieszona w celu konserwacji, możemy wysłać Ci wiadomość e-mail. Nie masz możliwości zrezygnowania z tych wiadomości e-mail, które nie mają charakteru promocyjnego.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszego zaproszenia Teammates do naszego serwisu, poprosimy Cię o ten adres e-mail Teammate. Automatycznie wyślemy jednorazową wiadomość e-mail z zaproszeniem do korzystania z Serwisu. Firma przechowuje te informacje w celu weryfikacji uprawnionych użytkowników. Zaproszeni członkowie zespołu mogą skontaktować się z nami pod adresem support@myreps.com, aby poprosić o usunięcie tych informacji z naszej bazy danych.

Widgety z serwisów społecznościowych

Nasza strona internetowa zawiera funkcje mediów społecznościowych, takie jak przycisk „Lubię to” na Facebooku oraz widgety, takie jak przycisk „Udostępnij to” lub interaktywne mini-programy, które działają na naszej stronie. Funkcje te mogą zbierać adres IP użytkownika, stronę, którą odwiedza on na naszej stronie, oraz ustawiać plik cookie w celu umożliwienia prawidłowego działania tej funkcji. Funkcje mediów społecznościowych i widgety są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio na naszej stronie internetowej. Twoje interakcje z tymi funkcjami są regulowane przez politykę prywatności firmy, która je udostępnia.

Blogi

Za każdym razem, gdy publikujesz na naszym blogu, pamiętaj, że publikujesz za pomocą aplikacji innych firm, a my nie mamy dostępu do tych informacji ani kontroli nad nimi. Aby poprosić o usunięcie swoich danych osobowych z naszego bloga, można albo zalogować się do aplikacji strony trzeciej, aby usunąć swój komentarz, lub można skontaktować się z odpowiednią aplikacją strony trzeciej. Twoja interakcja z tymi funkcjami jest regulowana przez politykę prywatności firmy dostarczającej je.

Linki do stron internetowych osób trzecich

Nasza strona zawiera linki do innych stron, których zasady ochrony prywatności mogą różnić się od zasad obowiązujących w Firmie. W przypadku przesłania danych osobowych do któregokolwiek z tych serwisów, informacje te są regulowane przez ich politykę prywatności. Zachęcamy do uważnego zapoznania się z polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny internetowej.

Zeznania .

Na naszej stronie internetowej, oprócz innych potwierdzeń, zamieszczamy osobiste referencje zadowolonych klientów. Za Państwa zgodą możemy opublikować Państwa opinie wraz z Państwa nazwiskiem. Jeśli chcą Państwo zaktualizować lub usunąć swoje zeznania, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem support@myreps.com.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji osób trzecich

Mogą istnieć konkretne działania lub powody, dla których można podać dane osobowe innych osób, takie jak ich nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu wypełnienia prośby i ukończenia usługi, dla której informacje te zostały przekazane.

Pojedyncze logowanie

Możesz zalogować się do naszej witryny, korzystając z usług logowania, takich jak Zaloguj się w Google lub dostawcy usług Open ID. Usługi te uwierzytelnią Twoją tożsamość i zapewnią Ci możliwość udostępnienia nam pewnych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, w celu wstępnego wypełnienia naszego formularza rejestracyjnego. Usługi takie jak Zaloguj się w Google dają możliwość publikowania informacji o swojej aktywności w tej witrynie internetowej na stronie swojego profilu, aby udostępnić je innym osobom w swojej sieci.

Importowane kontakty

Możesz importować kontakty z Twojej książki adresowej w Outlooku lub innej książce adresowej konta e-mail, aby zaprosić je do zostania członkami naszej strony internetowej. Zbieramy nazwę użytkownika i hasło do konta e-mail, które chcesz zaimportować z Twoich kontaktów i będziemy je używać tylko do tego celu.

Bezpieczeństwo i ochrona twoich danych

Nasza firma posiada solidny program i politykę bezpieczeństwa, korzysta z wiedzy i zasobów bezpieczeństwa naszych partnerów w chmurze oraz program i politykę reagowania na incydenty. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Gdy użytkownik wprowadza poufne informacje, takie jak numer karty kredytowej i/lub dane geolokalizacyjne w naszych formularzach zamówień lub korzysta z Usługi, szyfrujemy przesyłanie informacji przy użyciu technologii Secure Gate Layer (SSL). Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów ochrony przekazywanych nam danych osobowych, zarówno podczas ich przesyłania, jak i po ich otrzymaniu. Jednak żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować jej całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa na naszej stronie, skontaktuj się z nami pod adresem support@myreps.com.

Umowa o przetwarzaniu danych

Zaktualizowaliśmy umowę o przetwarzaniu danych (DPA), zgodnie z wymogami zawartymi w PKBR. Jeśli potrzebujesz podpisanego DPA, w ramach zgodności z GDPR możesz pobrać umowę tutaj. Podpisz i wypełnij DPA danymi firmy i wyślij umowę na adres support@myreps.com, aby została kontrasygnowana przez Base.

Zmiany w niniejszych zasadach

Spółka może od czasu do czasu aktualizować niniejszą Politykę Prywatności. W każdym przypadku istotnej zmiany sposobu wykorzystywania danych osobowych, o której mowa w niniejszej Polityce Prywatności, powiadomimy głównego właściciela konta za pośrednictwem poczty elektronicznej, zanim zmiana ta wejdzie w życie. Możemy aktualizować niniejszą Politykę prywatności, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach dotyczących informacji. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności.

Z kim należy się kontaktować w przypadku jakichkolwiek próśb, wątpliwości lub skarg

Mamy nadzieję, że będziemy mieli możliwość rozwiania wszelkich wątpliwości dotyczących naszej strony, Państwa praw i opieki nad Państwa danymi, kontaktując się z nami. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie internetowej lub Państwa postępowania z tą stroną, prosimy o kontakt z nami, korzystając z poniższych informacji:

Sprzedawcy.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 85/21 support@myreps.com

Osoba fizyczna ma prawo wnoszenia skarg dotyczących ochrony i przetwarzania jej danych osobowych do organów nadzorczych, które można znaleźć pod następującym adresem: https://www.giodo.gov.pl/en/323.

Polityka obowiązująca od 20 sierpnia 2019 r.

Adres naszej strony internetowej to: https://myreps.com.

Media .

W przypadku przesyłania zdjęć na stronę internetową należy unikać przesyłania zdjęć z wbudowanymi danymi o lokalizacji (EXIF GPS). Odwiedzający stronę internetową mogą pobierać i wyodrębniać dowolne dane dotyczące lokalizacji ze zdjęć znajdujących się na stronie internetowej.

Cookies

Jeśli zostawisz komentarz na naszej stronie, możesz zdecydować się na zapisanie swojego nazwiska, adresu e-mail i strony internetowej w plikach cookie. Są one dla Twojej wygody, abyś nie musiał ponownie wypełniać swoich danych, gdy zostawiasz kolejny komentarz. Te pliki cookie będą działać przez jeden rok.

Jeśli odwiedzisz naszą stronę logowania, ustawimy tymczasowy plik cookie, aby określić, czy Twoja przeglądarka akceptuje pliki cookie. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i jest odrzucany po zamknięciu przeglądarki.

Po zalogowaniu się, ustawimy również kilka plików cookie w celu zapisania danych logowania i wyboru sposobu wyświetlania ekranu. Pliki cookie logowania trwają dwa dni, a pliki cookie opcji wyświetlania ekranu – rok. Jeśli wybierzesz opcję „Pamiętaj mnie”, Twój login będzie trwał przez dwa tygodnie. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, pliki cookie logowania zostaną usunięte.

Jeśli edytujesz lub publikujesz artykuł, dodatkowy plik cookie zostanie zapisany w Twojej przeglądarce. Ten plik cookie nie zawiera żadnych danych osobowych i wskazuje jedynie ID postu w artykule, który właśnie edytowałeś. Wygasa on po 1 dniu.

Wbudowana treść z innych stron internetowych

Artykuły na tej stronie mogą zawierać treści wbudowane (np. filmy, zdjęcia, artykuły itp.). Wbudowane treści z innych stron internetowych zachowują się dokładnie tak samo, jak gdyby odwiedzający odwiedził tę drugą stronę.

Strony te mogą zbierać dane o użytkowniku, używać plików cookie, osadzać dodatkowe funkcje śledzenia osób trzecich i monitorować interakcję użytkownika z wbudowaną treścią, w tym śledzić interakcję użytkownika z wbudowaną treścią, jeśli użytkownik posiada konto i jest zalogowany na tej stronie.

Jak długo przechowujemy Twoje dane

W przypadku pozostawienia komentarza, komentarz i jego metadane zostają zachowane na czas nieokreślony. Dzięki temu możemy automatycznie rozpoznawać i zatwierdzać wszelkie dalsze komentarze, zamiast trzymać je w kolejce moderacji.

Dla użytkowników, którzy zarejestrują się na naszej stronie internetowej (jeśli istnieją), przechowujemy również dane osobowe, które podają w swoim profilu użytkownika. Wszyscy użytkownicy mogą w każdej chwili zobaczyć, edytować lub usunąć swoje dane osobowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy nie mogą zmienić swojej nazwy użytkownika). Administratorzy strony mogą również zobaczyć i edytować te informacje.

Jakie prawa mają Państwo do swoich danych

Jeśli posiadasz konto na tej stronie lub zostawiłeś komentarze, możesz poprosić o wyeksportowanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat, w tym wszelkich danych, które nam przekazałeś. Możesz również poprosić o usunięcie wszelkich danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Nie obejmuje to żadnych danych, które jesteśmy zobowiązani przechowywać dla celów administracyjnych, prawnych lub bezpieczeństwa.

Gdzie wysyłamy Twoje dane

Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą usługi automatycznego wykrywania spamu.